MKiDN Program Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju Zasobów Kultury

Projekty dla MKiDN

Opracowanie całościowej koncepcji materiałów promocyjnych Programu w 2018 roku.

Stworzyliśmy również znak graficzny na potrzeby identyfikacji Programu.