Coś bierzemy, coś dajemy – zbiór reportaży dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Projekty dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Ta publikacja, to wspaniały pomysł na popularyzację działań wykonanych w ramach jednego z unijnych projektów. Z jego przebiegu powstał cykl reportaży napisanych przez młodych adeptów sztuki reportażu i opatrzony zdjęciami. 

Naszym skromnym wkładem było zebranie tego w jeden, spójny projekt i złożenie w całość w formie książki.