Gmina Miasto Augustów

Projekty dla Miasta Augustów

Opracowaliśmy całościową stylistykę dla Urzędu Miasta Augustowa. 

 

 

W ramach wspópracy opracowaliśmy infografiki dotyczące budżetu partycypacyjnego.