Projekty dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Projekty dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Jesteśmy dumni, że mogliśmy pracować i pomóc przy wpisaniu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach.

Zaprojektowaliśmy oraz opracowaliśmy graficznie album, który był jednocześnie oficjalnym zgłoszeniem Kopalni jako zabytku światowej klasy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.