VIII Oś Priorytetowa

VIII Oś Priorytetowa

MKiDN Program Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju Zasobów Kultury Projekty dla MKiDN Opracowanie całościowej koncepcji materiałów promocyjnych Programu w 2018 roku. Stworzyliśmy również znak graficzny na potrzeby identyfikacji Programu.  ...